Za bolje iskustvo promenite pregledač u HROM, FIREFOX, OPERA ili Internet Eksplorer.

Korišćenjem ovog sajta ili drugih servisa dostupnih na njemu pristajete na sledeće uslove korišćenja.

Opšte odredbe

Sajt „Lobi Oglasi“ se nalazi na internet adresi https://oglasi.lobi-info. (u daljem tekstu Sajt).

Uslovi korišćenja uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem sajta „Lobi Oglasi“ i imaju svojstvo ugovora po pristupu koji se zaključuje između sledećih ugovornih strana:

 1. Bit Media Digital Advertising doo sa sedištem u ulici Ranka Miljića broj 1, Borča, PIB: 108832893 Matični broj: 21076694, koji je osnivač i vlasnik sajta „Lobi Oglasi“ i pruža usluge informacionog društva, u daljem tekstu Pružalac usluga; i
 2. Svakog pojedinačnog korisnika sajta, u daljem tekstu Korisnik.

Uslovi korišćenja primenjuju se na svaki pristup sadržajima Sajta, kako na registrovane, tako i na neregistrovane Korisnike.

Ugovorne obaveze

Pružalac usluga se obavezuje da će Korisnicima pružati usluge koje su definisane u ovim Uslovima korišćenja, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a Korisnik se obavezuje da će prilikom korišćenja Sajta poštovati i u svemu se pridžavati pravila koja su određena u ovim Uslovima korišćenja, kao i važećih propisa Republike Srbije.

Korisnik je saglasan da, u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Polisom o poštovanju privatnosti, njegove podatke o ličnosti Pružalac usluga može prikupljati, obrađivati i čuvati, na način kako je to bliže uređeno i objašnjeno u Polisi o poštovanju privatnosti, a radi ispunjenja svoje ugovorne i zakonske obaveze.

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja smatra se da je Korisnik upoznat sa Polisom o poštovanju privatnosti, koja je sastavni deo ovog ugovora i koja je javno objavljena na Sajtu, te mu je dostupna na uvid, i da se u potpunosti slaže sa istom.

Usluge

Pružalac usluga u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini Republike Srbije i Zakonom o oglašavanju Republike Srbije predstavlja pružaoca usluga informacionog društva koji putem Sajta, organizovanog kao klasifikovani oglasnik na internetu, prenosi oglasne poruke Korisnika, te u tom smislu pruža usluge objavljivanja oglasa, kao i njihove promocije, na internetu.

 • Besplatni oglasi

U skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini Republike Srbije i Zakonom o oglašavanju Republike Srbije Pružalac usluga bez naknade objavljuje i klasifikuje oglase registrovanih Korisnika, putem interneta, na Sajtu.

 • Plaćene usluge

Pružalac usluga sa ciljem što veće vidljivosti i posećenosti oglasa registrovanim Korisnicima pruža usluge promocije i reklame oglasa na internetu. Ove usluge se plaćaju u skladu sa cenovnikom koji je, uz detaljno objašnjenje svake usluge, dostupan na Sajtu na stranici „Promocija oglasa“. Pružalac usluga zadržava pravo da bez najave menja cenovnik ovih usluga, te se u skladu sa tim Korisnik upućuje na stranicu „Promocija oglasa“, na kojoj je cenovnik dostupan, kako bi uvek bio upoznat sa važećim cenama usluga.

Registracija korisnika

Registracijom Korisnik kreira svoj lični profil (Korisnički Račun) pomoću kojeg može postavljati oglase na Sajtu. Registracija Korisnika je neophodna da bi Korisnik pristupio postavljanju oglasa na Sajtu i besplatna je.

Prilikom registracije Korisnik će najpre izabrati da:

U slučaju kada se Korisnik registruje kao pojedinac, potrebno je da odabere svoje korisničko ime, potom da upiše svoje ime i prezime i jedinstveni matični broj građanina (JMBG). Takođe, potrebno je da Korisnik prijavi svoju e-mail adresu kao i lozinku,

U slučaju kada se Korisnik registruje kao pravno lice, potrebno je da odabere svoje korisničko ime, potom da upiše naziv firme i poreski identifikacioni broj (PIB). Takođe, potrebno je da Korisnik prijavi svoju e-mail adresu kao i lozinku, koje će koristiti kao pristupne podatke svom Korisničkom Računu.

U svakom slučaju, Korisnik može postaviti sliku koja će predstavljati njegov Avatar (sliku profila/sliku korisnika).

Nakon toga će na navedenu e-mail adresu Korisnik dobiti e-mail poruku od Pružaoca usluga sa linkom za potvrđivanje registracije.

Korisnik samostalno bira lozinku prilikom registracije i isključivo je odgovoran za tajnost lozinke i korišćenje Sajta putem pristupnih podataka. Ukoliko korisnik posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka i svog Korisničkog Računa, o tome će obavestiti Pružaoca usluga. Takođe, Korisnik se obavezuje da neće koristiti tuđe podatke, da su podaci koje je pružio tačni i da neće davati svoje pristupne podatke trećim licima.

Svaki Korisnik može imati samo jedan Korisnički Račun.

Postavljanje oglasa

Pružalac usluga je u skladu sa članom 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije u obavezi da tokom trajanja oglašavanja i 30 dana nakon prestanka oglašavanja obezbedi jasnu identifikaciju lica koje se oglašava. U skladu sa tim, neophodno je da prilikom postavljanja oglasa na Sajt registrovani Korisnik upiše svoje podatke o ličnosti na osnovu kojih će Pružalac usluga moći da ispoštuje svoje zakonske obaveze. Registrovani Korisnik može odbiti da dostavi navedene podatke ali u tom slučaju neće moći da postavi oglas na Sajt.

Sadržaj oglasa

Registrovani Korisnik je saglasan da će sadržaj oglasa koji postavlja (tekst oglasa, fotografije, kontakt telefon ili e-mail adresa, u zavisnosti od toga šta želi od podataka da bude objavljeno na sajtu) biti objavljen na Sajtu, i na taj način će biti javno dostupan svim korisnicima interneta, kao i da će ga u tom smislu treća lica i Pružalac usluga moći kontaktirati. Takođe, Korisnik je saglasan da je moguće da se oglas deli i na Facebooku na adresi https://www.facebook.com/LobiOglasi , na Twitter-u na adresi https://twitter.com/LobiOglasi i na portalu Lobi-Info.rs kao i stranici portala na facebook-u https://www.facebook.com/lobi.in.rs/, a u cilju povećanja broja pregleda i vidljivosti oglasa

Sadržaj oglasa koji Korisnik postavlja u svemu mora biti u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije, a posebno u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da sadržaj postavljenog oglas nije u skladu sa zakonom Pružalac usluga ga može, po saznanju, ukloniti sa Sajta i o tome će obavestiti Korisnika. Korisnik isključivo odgovara za sav sadržaj koji postavlja na Sajt, kao i za posledice koje iz toga proističu.

Korisnik zadržava autorsko pravo nad sadržajem oglasa koji postavlja na Sajt i odgovoran je za tačnost podataka sadržaja oglasa. Takođe, Korisnik daje pravo Pružaocu usluga da koristi celokupan sadržaj oglasa koji postavlja na Sajt i bilo kakav sadržaj koji bude dostavljen kroz komunikaciju sa korisničkim timom, kao i pravo da ga podeli na gore navedenim Facebook stranicama. Pružalac usluga nije odgovoran za sadržaj koji Korisnici objavljuju na Sajt.

U sadržaju oglasa fotografije moraju biti fotografije predmeta koji se prodaje, za šta odgovara Korisnik.

Korisnik je saglasan da Pružalac usluga ima pravo da umetne vodeni žig (logo) Sajta na svaku pojedinačnu fotografiju koju Korisnik priloži prilikom postavljanja oglasa na Sajt, kao i da, zbog samog izgleda stranica Sajta, Pružalac usluga može menjati dimenzije priloženih fotografija.

Realizacija oglasa

Pružalac usluga ne posreduje prilikom realizacije oglasa koje korisnici postavljaju na Sajt, niti utiče na istu. Pružalac usluga ni u kom smislu nije odgovoran, niti može snositi bilo kakvu odgovornost, za bilo kakvu štetu koja može nastati i biti prouzrokovana korisnicima sajta ili trećim licima, a povodom oglasa i njegove realizacije. Svaka trgovina ili razmena obavlja se na spostveni rizik Korisnika.

Kopiranje sadržaja

Celokupni sadržaj objavljen na Sajtu kao i podaci na njemu zaštićeni su u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima i drugim važećim zakonima.

Svako kopiranje, izmene, distribucija ili objavljivanje sadržaja bez prethodnog pismenog dopuštanja zabranjeno je, te podleže pravnim sankcijama u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Ponašanje korisnika

Nije dozvoljeno prilikom postavljanja oglasa:

 • Postaviti oglas koji je u bilo kom delu u suprotnosti sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije;
 • Postavljati oglase koji sadrže laži i neistine;
 • Postavljati oglase koji mogu dovesti u zabladu;
 • Postavljati oglase koji vređaju bilo koga;
 • Postaviti isti oglas, odnosno oglas sa predmetom koji je već oglašen nije dozvoljeno postavljati više puta;
 • Stavljanje linka konkurentskog sajta ili firme, prodavnice ili sajta koji promoviše laku zaradu preko interneta;
 • Postavljanje fotografija koje sadrže lica koja nisu dala saglasnost za objavljivanje;
 • Oglas uklanjati i postavljati ponovo zbog boljeg pozicioniranja (minimum 7 dana);
 • Unositi tekst koji nije u vezi sa oglasom;
 • Unositi naziv oglasa karaktere i grafike radi isticanja;
 • Ponavljati oglas u neodgovarajućim kategorijama;
 • Postavljati oglase koji imaju veze sa mrežnim marketingom i piramidalnom prodajom;
 • Postavljanje oglasa koji pozivaju na igranje igara na sreću.

Zabranjeno je oglašavati:

 • Sredstva za lečenje;
 • Sredstva za samoodbranu;
 • Prostituciju i pornografski sadržaj;
 • Igre na sreću;
 • Preprodaju ulaznica za bioskope, koncerte, utakmice…
 • Piratske kopije proizvoda;
 • Internet naloge;
 • Nadrilekarstvo;
 • Opojne droge i njihovu upotrebu;
 • Oružje i municiju;
 • Duvan i duvanske proizvode;
 • Alkoholna pića (sem piva i vina) i njihovo konzumiranje.

Oglašavanje novih stvari po Zakonu o trgovini omogućeno je samo firmama i neophodno je registrovanje kao pravno lice ili preduzetnik.

Zabranjeno je oglašavati:

 • – Korišćenje bilo koje ponuđenje usluge Sajta za nemoralne, nepoštene ili ilegalne svrhe;
 • – Objavljivanje ili cirkulacija materijala s kažnjivim ili drugim nepoštenim i ilegalnim sadržajem;
 • – Prenos sadržaja koji ugrožava tuđu privatnost, propagira rasnu etničku, polnu diskriminaciju ili mržnju;
 • – Nanošenje štete maloletnicima na bilo koji način.

Kršenje uslova korišćenja

Ukoliko Korisnik prekrši uslove korišćenja Sajta Pružalac usluga zadržava pravo da:

 • Opomene korisnika
 • Privremeno ili trajno blokira Korisnički Račun.

Opomena će Korisniku biti izrečena u slučaju lakših kršenja uslova korišćenja, a u slučaju učestalog kršenja uslova korišćenja kada se uvidi da sama opomena nema efekta Korisniku će trajno biti blokiran Korisnički Račun.

Korisnik nema pravo na bilo kakvu nadoknadu zbog toga što za vreme blokade Korisničkog Računa nije bio u mogućnosti da koristi usluge koje se pružaju putem Sajta.

Isključenje odgovornosti Pružaoca usluga

Zakonom o elektronskoj trgovini Republike Srbije isključena je odgovornost Pružaoca usluga za:

 • Sadržaj podataka skladištenih u bazu podataka i
 • Sadržaj podataka objavljenih na Sajtu.

U skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini Republike Srbije Pružalac usluga nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim.

Nedostupnost sajta

Usled tehničkih problema ili više sile moguće je da Sajt privremeno bude nedostupan Korisnicima, kao i da emitovanje oglasa bude prekinuto ili potpuno onemogućeno i u tom slučaju Pružalac usluga ne odgovara za eventualnu štetu koja iz tih razloga može nastati.

Prestupi

Svako kršenje Uslova korišćenja možete prijaviti putem mail-a oglasi@lobi-info.rs ili preko kontakt forme na stranici KONTAKT.

Pružalac usluga zadržava pravo da privremeno ili trajno diskvalifikuje korisnike koji krše zakone, pravila pristojnog ponašanja i Uslove korišćenja, te iz drugih razloga koje Pružalac usluga može smatrati ozbiljnom zloupotrebom internet usluga, a takođe i da ukloni neprihvatljiv sadržaj.

Prepiska sa korisničkim timom

Nije dozvoljeno objavljivanje bilo koje prepiske sa korisničkim timom Sajta bez dozvole Pružaoca usluga. Takođe, odgovor administratora ili korisničkog tima ne mora da odražava stavove Pružaoca usluga, tako da shodno tome Korisnici ne mogu ostvarivati prava na osnovu takve prepiske.

Sudska nadležnost

U slučaju bilo kakvog spora koji se ne može rešiti mirnim putem, ugovorne strane ovim putem saglasno određuju mesnu nadležnost suda u Zrenjaninu.

Izmena uslova korišćenja

Pružalac usluga zadržava pravo da u svakom momentu može izmeniti Uslove korišćenja bez prethodne najave, sve promene stupaju na snagu danom njihove objave. Shodno tome o svakoj promeni se možete informisati isključivo na stranici USLOVI KORIŠĆENJA.

Vrh